mojagostilna.com

Nagradna igra

Za sodelovanje v žrebanju nam morate na naš mail info@mojagostilna.com poslati vsaj pet gostiln/restavracij (naziv in naslov), ki jih še ni na našem portalu. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli vsak po eno majico iz naše trgovine www.t-majice.si. Vabljeni k sodelovanju...

 

Pravila sodelovanja

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Elegant d.o.o., Slovenska ulica 13, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 15.1.2020 do vključno 1.3.2020.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

Za sodelovanje v žrebanju nam morate na naš mail info@mojagostilna.com poslati vsaj pet gostiln/restavracij (naziv in naslov), ki jih še ni na našem portalu. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetju Elegant d.o.o., ter njihovi ožji družinski člani.

3. Žrebanje nagrad

Žrebanje za dnevne nagrade bo potekalo 5.3.2020 v prostorih organizatorja ob prisotnosti 3-članske komisije in bo izvedeno po načelu žrebanja izmed vseh sodelujočih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na FB strani Mojagostilna.com in z zasebnim sporočilom na FB profil nagrajenca/ke, še isti dan. Za prevzem nagrade veljajo določila navedena v 7. točki Splošnih pogojev nagradne igre.

4. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 15.1.2020 do vključno 1.3.2020. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani organizatorja (www.mojagostilna.com). Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook profilu Mojagostilna.com in na strani www.mojagostilna.com.

5. Obveščanje nagrajencev

Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na FB strani Mojagostilna.com in z zasebnim sporočilom na mail nagrajenca/ke takoj po žrebanju. Organizator si pridružuje pravico, da nagrajenca ob objavi na zidu/»Wall« svojega Facebook profila tudi označi/»Tag«-a.

6. Nagrade

Podelili bomo tri nagrade in sicer si bodo nagrajenci lahko v naši partnerski trgovini www.t-majice.si izbrali vsak po eno majico.

7. Prevzem nagrad

Nagrado bo nagrajenec prevzel na sedežu podjetja oz. bo nagrado dobil po pošti, najkasneje teden dni po žrebanju. Nagrada ni izplačljiva v denarju in je ni mogoče zamenjati.

8. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko pošte in elektronske pošte. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu Mojagostilna.com.

Maribor, 15.1.2020

**************************************************************

Rezultati preteklih nagradnih iger

15.10.2019 - Nagradna igra - Villa Mondina noč
30.11.2019 - Nagradna igra - Oceni in zadeni